Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Położenie adminstracyjne

a A A+

     Gmina Dębowiec położona jest w południowej części województwa Śląskiego w powiecie Cieszyńskim. Jest to gmina wiejska o charakterze wiejskim, obejmująca swym zasięgiem 7 sołectw: Dębowiec, Gumną, Iskrzyczyn, Kostkowice Simoradz, Ogrodzoną i Łączkę o łącznej powierzchni 4 248 ha. Gmina graniczy z pięcioma jednostkami administracyjnymi: z gminą Goleszów, Cieszyn, Hażlach, Strumień i Skoczów. Gmina posiada dobrze rozbudowaną sieć drogową, która składa się łącznie z 100 km dróg. Z czego ponad 75 km to drogi gminne  a prawie 25 km należy do dróg powiatowych. Przez południowe tereny gminy przebiega droga ekspresowa S1 Cieszyn – Bielsko-Biała, stanowiąca część drogi krajowej nr 1.