Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Położenie geograficzne

a A A+

     Gmina Dębowiec usytuowana jest na granicy Karpat Zachodnich i Kotlin Podkarpackich Zachodnich. Do Karpat zalicza się południowy fragment Działu Cieszyńskiego wchodzącego  w skład Pogórza Śląskiego, natomiast Kotliny Raciborsko – Oświęcimskiej stanowi północna część gminy należąca do Wysoczyzny Kończyckiej i Doliny Wisły. Część gminy znajdująca się na obszarze tzw. Pogórza Śląskiego (Pogórze Cieszyńskie), które tworzy pas wzgórz łagodnych  i szerokich, wyniesionych 350 – 460 m npm, a 150 – 200 m nad dna dolin rzecznych. Granica Pogórza przebiega mniej więcej równolegle do linii drogowej łączącej Cieszyn ze Skoczowem. Pozostała północno - wschodnią część gminy uważa się za obszary Kotliny Raciborsko – Oświęcimskiej. Zachodnią część doliny Knajki stanowi falista wierzchowina Wysoczyzny Kończyckiej, porozcinana płytkimi dolinkami dopływów Knajki. W północno – wschodniej części gminy występuje niewielki fragment Doliny Wisły, który w całości zajęty jest przez kompleks stawów rybnych.