Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2009-04-17 10:07:29)

XI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYREGULAMIN

XI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
I RADNYCH ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

I. ORGANIZATORZY:

• Gmina Dębowiec,

II. TERMIN:
25 kwietnia 2009 r. godz. 9.00 – 16.00

III. MIEJSCE:
Sala sportowa LKS „Wyzwolenie” w Simoradzu – grupa „A”
Sala sportowa Szkoły Podstawowej w Dębowcu – grupa „B”
Sala III – grupa „C”

IV. PROGRAM:
godz. 8.30 – 9.00 – Przyjazd ekip
godz. 9.00 – Uroczyste otwarcie turnieju (Simoradz)
godz. 9.10 – Odprawa kierowników ekip i losowanie grup
godz. 9.25 – Komunikaty organizacyjne
godz. 9.30 – 13.00 – Rozgrywki eliminacyjne (Dębowiec i Simoradz)
godz. 13.00 - 15.30 – Faza pucharowa (półfinały, gry finałowe Simoradz)
godz. 15.45 - 16.00 – Zakończenie turnieju i wręczenie pucharów
ok. godz. 16.20 – Uroczyste zakończenie

V. SYSTEM ROZGRYWEK:
W zależności od ilości zgłoszonych drużyn przewiduje się trzy warianty rozgrywania turnieju.

WARIANT I – 8 lub mniej zgłoszonych drużyn:

a) faza grupowa
- drogą losowania zostaną utworzone dwie grupy „A” i „B”,
- w grupie „A”, na pozycji „1” rozstawiona będzie drużyna gospodarzy turnieju, w grupie „B” będzie rozstawiona drużyna Cieszyna (zwycięzca w poprzednim turnieju), w przypadku jej nieobecności rozstawiona będzie drużyna Wisły (2 miejsce w poprzednim turnieju).
- mecze rozgrywane będą systemem dwusetowym (w przypadku stanu 1:1 w setach, nie będzie rozgrywany tie-break) każdy set do 25 punktów, przy czym każdy set kończy się, gdy jedna z drużyn osiągnie 25 punktów,
- za zwycięstwo w secie przyznaje się 1 pkt, za przegraną 0 pkt,
- do półfinału awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy; miejsce w tabeli danej grupy ustalane jest w sposób następujący: stosunek setów, stosunek tzw. małych punktów,
 - w przypadku równej ilości punktów dwóch drużyn decyduje wynik bezpośredniego spotkania
- w przypadku równej ilości punktów trzech lub więcej drużyn decyduje kolejno
1) stosunek setów (np. 4:3 > 5:4)
2) różnica małych punktów
3) większa ilość zdobytych małych punktów
4) losowanie
* Uwaga - w przypadku spełnienia warunku „1” dalsze nie będą rozpatrywane (itd.)

b) faza półfinałowa – odbywa się w sali sportowej LKS Wyzwolenie w Simoradzu
- w półfinale zmierzą się cztery najlepsze zespoły fazy eliminacyjnej, które rozegrają spotkanie wg poniższego systemu:
- zwycięzca grupy „A” – II zespół grupy „B”
- zwycięzca grupy „B” – II zespół grupy „A”
- mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, każdy set do 25 punktów, przy czym każdy set musi się skończyć minimum 2 pkt. przewagą jednej z drużyn

c) faza finałowa – odbywa się w sali sportowej LKS Wyzwolenie w Simoradzu
- zespoły, które przegrają w fazie półfinałowej zmierzą się w pojedynku o 3 miejsce,
- zespoły, które wygrają w fazie finałowej zmierzą się w pojedynku o 1 miejsce,
- mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, każdy set do 25 punktów , przy czym każdy set musi się skończyć minimum 2 pkt. przewagą jednej z drużyn,

d) końcowa kolejność
- faza finałowa zadecyduje, które zespoły zajmą pozycje I-IV,
- ex-equo V miejsce zajmą zespoły, które zajmą trzecie miejsca w swoich grupach eliminacyjnych,
- ex-equo VII miejsce zajmą zespoły, które zajmą czwarte miejsca w swoich grupach eliminacyjnych.

WARIANT II – 9-12 zgłoszonych drużyn:

a) faza grupowa
- drogą losowania zostaną utworzone trzy grupy „A”, „B”, „C”
- w grupie „A”, na pozycji „1” rozstawiona będzie drużyna gospodarzy turnieju, w grupie „B” będzie rozstawiona drużyna Cieszyna (zwycięzca w poprzednim turnieju), w grupie „C” drużyna Wisły (2 miejsce w poprzednim turnieju).
- mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, każdy set do 15 punktów, przy czym każdy set musi się skończyć minimum 2 pkt. przewagą jednej z drużyn,
- do półfinału awansują po dwie najlepsze zespoły z każdej grupy,
- za zwycięstwo w spotkaniu przyznaje się 1 pkt za przegraną 0 pkt,
- w przypadku równej ilości punktów dwóch drużyn decyduje wynik bezpośredniego spotkania,
- w przypadku równej ilości punktów trzech lub więcej drużyn decyduje kolejno:
1) stosunek setów (np. 4:3 > 5:4),
2) różnica małych punktów,
3) większa ilość zdobytych małych punktów,
4) losowanie,
* Uwaga - w przypadku spełnienia warunku „1” dalsze nie będą rozpatrywane (itd.),

b) faza półfinałowa
- z grupy awansują po dwie drużyny, które rozegrają systemem pucharowym mecze o awans do finału wg poniższego systemu:
zwycięzca grupy A - II drużyna grupy C
zwycięzca grupy B - II drużyna grupy A
zwycięzca grupy C - II drużyna grupy B.
- mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, każdy set do 25 punktów , przy czym każdy set musi się skończyć minimum 2 pkt. przewagą jednej z drużyn,

c) faza finałowa
- do finału awansują zwycięzcy pojedynków półfinałowych, którzy będą rozgrywać spotkania systemem „każdy z każdym”,
- mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, każdy set do 25 punktów , przy czym każdy set musi się skończyć minimum 2 pkt. przewagą jednej z drużyn,
- o miejscach przy równej ilości dwóch lub trzech zespołów decydują kryteria obowiązujące w fazie grupowej,

d) końcowa kolejność
- faza finałowa zadecyduje, które zespoły zajmą pozycje I-III,
- ex-equo IV miejsce zajmą zespoły, które przegrały w fazie półfinałowej,
- ex-equo VII miejsce zajmą zespoły, które zajmą trzecie miejsca w swoich grupach eliminacyjnych,
- ex-equo X miejsce zajmą zespoły, które zajmą czwarte miejsca w swoich grupach eliminacyjnych.

WARIANT III – 13 lub więcej zgłoszonych drużyn (ewentualnie 12):

a) faza grupowa
- drogą losowania zostaną utworzone cztery grupy „A”, „B”, „C”, „D”,
- w grupie „A”, na pozycji „1” rozstawiona będzie drużyna gospodarzy turnieju, w grupie „B” będzie rozstawiona drużyna Cieszyna (zwycięzca w poprzednim turnieju), w grupie „C” drużyna Wisły (2 miejsce w poprzednim turnieju).
- mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, każdy set do 15 punktów , przy czym każdy set musi się skończyć minimum 2 pkt. przewagą jednej z drużyn,
- do półfinału awansuje tylko zwycięzca każdej grupy,
- za zwycięstwo w spotkaniu przyznaje się 1 pkt za przegraną 0 pkt,
- w przypadku równej ilości punktów dwóch drużyn decyduje wynik bezpośredniego spotkania,
- w przypadku równej ilości punktów trzech lub więcej drużyn decyduje kolejno
1) stosunek setów (np. 4:3 > 5:4),
2) różnica małych punktów,
3) większa ilość zdobytych małych punktów,
4) losowanie,
* Uwaga - w przypadku spełnienia warunku „1” dalsze nie będą rozpatrywane (itd.)

b) faza półfinałowa
- w półfinale zmierzą się cztery najlepsze zespoły fazy eliminacyjnej, które rozegrają spotkanie wg poniższego systemu:
- Zwycięzca grupy „A” - zwycięzca grupy „D”
- Zwycięzca grupy „B” - zwycięzca grupy „C”
- mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, każdy set do 25 punktów, przy czym każdy set musi się skończyć minimum 2 pkt. przewagą jednej z drużyn,

c) faza finałowa
- zespoły, które przegrają w fazie półfinałowej zmierzą się w pojedynku o 3 miejsce,
- zespoły, które wygrają w fazie finałowej zmierzą się w pojedynku o 1 miejsce,
- mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, każdy set do 25 punktów , przy czym każdy set musi się skończyć minimum 2 pkt. przewagą jednej z drużyn,

d) końcowa kolejność
- faza finałowa zadecyduje, które zespoły zajmą pozycje I-IV,
- ex-equo V miejsce zajmą zespoły, które zajmą drugie miejsca w swoich grupach eliminacyjnych,
- ex-equo IX miejsce zajmą zespoły, które zajmą trzecie miejsca w swoich grupach eliminacyjnych,
- ex-equo XIII miejsce zajmą zespoły, które zajmą czwarte miejsca w swoich grupach eliminacyjnych,
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek, o czym kapitanowie drużyn zostaną powiadomieni przed rozpoczęciem zawodów.

VI. PRZEPISY:
Obowiązują przepisy PZPS.

VII. UCZESTNICTWO:
W Turnieju mogą wziąć udział:
- pracownicy zatrudnieni w Urzędach Gmin i Miast, Starostwie Powiatowym,
- radni gmin ZKZC i Powiatu Cieszyńskiego
- pracownicy gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych za wyjątkiem czynnych nauczycieli wychowania fizycznego (zastrzeżenie nie dotyczy kierowników placówek oświatowych).
- pracownicy zakładów budżetowych i spółek gminy/powiatu, ze 100%. udziałem gminy/powiatu
- przedstawiciele jednostek pomocniczych gmin (zarządy osiedli i dzielnic, rady sołeckie)
- Uwaga!!! – W zawodach nie mogą uczestniczyć stażyści zatrudnieni przez Powiatowy Urząd Pracy, jak również osoby odrabiające zasadniczą służbę wojskową (nie są pracownikami gminy/powiatu)

W przypadku organizowania VI SAMORZĄDOWEJ OLIMPIADY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ 2009 wyniki turnieju zostaną zaliczone do ogólnej klasyfikacji Olimpiady.

UWAGA!!!: Do gry mogą zostać dopuszczone wspólne drużyny złożone z przedstawicieli nie więcej niż dwóch gmin (w tym wypadku dorobek punktowy zaliczany do klasyfikacji Samorządowej Olimpiady jest dzielony przez 2)
VIII. NAGRODY:
- zdobywcy trzech pierwszych miejsc drużynowo otrzymują puchary
- zawodnicy trzech pierwszych drużyn w turnieju otrzymują medale i dyplomy

IX. ZGŁOSZENIA:
pisemne, na załączonych kartach, prosimy składać do 20 kwietnia 2009 r. na adres:
Urząd Gminy Dębowiec
Ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec
tel: 033 853-38-81, fax: 033 856-22-83
debowiec@debowiec.cieszyn.pl
(drużyna może liczyć max. 12 osób)

X. UWAGI KOŃCOWE:
a) Każda drużyna dokonuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwego wypadku zgłoszonych do Turnieju zawodników we własnym zakresie.
b) każda drużyna musi posiadać osobę odpowiedzialną za udzielenie pierwszej pomocy.
c) Każda drużyna posiada stroje sportowe, obuwie do gry w hali.
d) Każdy zawodnik powinien posiadać dowód osobisty. Ostateczna weryfikacja zawodników nastąpi przed rozpoczęciem zawodów.
e) Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez organizatorów.
f) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów, a słowo decydujące ma Wójt Gminy Dębowiec

Szczegółowych informacji dotyczących turnieju udziela telefonicznie Urząd Gminy w Dębowcu, tel 033 853 38 81