Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2011-07-05 10:08:36)

Prościej i szybciej w administracji


Głównym celem projektu było wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (eSOD), który pozwala na usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej poprzez przepływ informacji w urzędach drogą elektroniczną. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania możliwe będzie częściowe wyeliminowanie formy papierowej i zastąpienie jej prowadzeniem dokumentacji w formie elektronicznej poprzez wprowadzanie danych bezpośrednio do systemu, zeskanowanie i dołączanie dokumentów lub za pomocą e-mail lub faksu. Zrealizowany projekt pozwala uprościć i przyśpieszyć przeprowadzanie procedur administracyjnych. Szybki wgląd do archiwum dokumentacji oraz terminowość realizacji zgłoszeń sprawi, że kontakt interesanta z urzędem będzie dużo łatwiejszy. Ponadto celem projektu jest również komunikacja eSOD-u z platformą SEKAP (Systemem Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej), co stawia przed interesantami szereg nowych rozwiązań, między innymi możliwość komunikacji z urzędem poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, pozwalającą na załatwianie spraw w urzędach z wykorzystaniem e-usług. Rodzaj e-usługi zależy od specyfiki urzędów biorących udział w projekcie. Interesanci będą mogli m.in. dokonywać płatności elektronicznych, składać elektroniczne wnioski do urzędów czy też śledzić postęp realizacji zgłoszeń. Poprzez zastosowanie takiego rozwiązania w wyniku uruchomienia usług świadczonych drogą elektroniczną w urzędach wzrośnie poziom obsługi petenta. Brak konieczności osobistego stawiennictwa ze strony interesanta w urzędzie pozwoli zaoszczędzić czas oraz przyśpieszyć realizację zadań.
Liderem projektu jest cieszyńskie Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‘Olza’ – Euroregion Śląsk Cieszyński. Partnerami gminy: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Istebna, Strumień, Wisła. Zgodnie z umową wartość całego projektu nie może przekroczyć kwoty 732 987,00 PLN, z czego 85% współfinansowanych jest z EFRR, a 15% z budżetów gminnych.