Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2012-01-30 11:01:51)

Piosenka Poetycka Śpiewokossy


       W ramach projektu planowane są  tygodniowe warsztaty interpretacji piosenki poetyckiej dla młodzieży z naszego rejonu Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli: Skoczowa, Brennej, Chybia, Dębowca, Goleszowa, Hażlachu, Strumienia, Zebrzydowic zakończone wspólnym koncertem w terminie 2-7 lipca 2012 roku
w Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków w Górkach Wielkich.

         Wniosek w tej sprawie jest w tej chwili jeszcze w fazie oceny przez Urząd Marszałkowski, ale chcielibyśmy dokonać wstępnego rozeznania wśród potencjalnych uczestników, aby jak najlepiej przygotować planowaną imprezę.

        Grupa objęta warsztatami stanowić będzie ok. 16 osób. Grupę docelową stanowi młodzież w wieku od 15 do 25 lat, zainteresowana piosenką poetycką. Liczba uczestników musi być ograniczona ze względu na efektywność zajęć. Proces rekrutacji będzie mieć na celu wyłonienie najbardziej zainteresowanej grupy o pewnym poziomie zaawansowania. Będzie on przebiegać dwuetapowo:

Etap 1

 W lokalnych ośrodkach kultury we wszystkich gminach rejonu LSR w okresie 04.2012 – 05.2012. odbędą się  spotkania promujące projekt. Wówczas stworzona zostanie lista osób chętnych do udziału w przesłuchaniach kwalifikujących do udziału w warsztatach i koncercie finałowym.

Etap 2

-        w okresie 05.2012 – 06.2012. zostanie ustalony dokładny termin przesłuchań, które odbędą się na terenie Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków, kwalifikujących do udziału w warsztatach wokalnych. W ich wyniku wyłoniona zostanie grupa ok. 16 osób zaproszona do udziału w warsztatach.

-        Przesłuchania polegać będą na tym, że każda osoba zapisana na liście rekrutacyjnej wykona w obecności komisji rekrutacyjnej piosenkę. Komisja oceni poziom artystyczny każdego występu, biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru do możliwości wokalnych wykonawców, emisja, dykcja, intonacja, inscenizacja ruchowa, ogólny wyraz artystyczny.

         W dniach 2-7 lipca 2012 roku odbędą się warsztaty wokalne. W ciągu tygodnia każdego dnia młodzież będzie uczestniczyć w 8 godzinach warsztatów dotyczących takich zagadnień, jak: rozśpiewanie, oddech, ćwiczenia dykcyjne, interpretacja piosenki i wiersza, ruch sceniczny, praca z mikrofonem, problemy związane z budowaniem postaci, podstawowe zagadnienia teatru  poezji, znaczenie i użycie gestu i rekwizytu w piosence, informacje o festiwalach. W pracy towarzyszyć będzie młodzieży pianista jako akompaniator piosenek.

         Każdego wieczoru w ramach Spotkań odbywać się będzie Salon Poezji, otwarty dla wszystkich mieszkańców obszaru, w trakcie którego czytane będą utwory poetyckie znanych autorów, fragmenty książek Zofii Kossak. Także lokalni młodzi poeci będą mieć możliwość zaprezentowania swoich utworów.  

         Finał warsztatów stanowić będzie otwarty koncert, w  czasie którego wystąpi młodzież oraz prowadzący warsztaty. Planuje się, że będzie nim Jarosław Wasik – wykształcony wokalista, artysta od lat aktywnie tworzący w kręgu poezji śpiewanej, laureat wielu konkursów, juror wielu znaczących przeglądów, instruktor warsztatów piosenki. Od 7 lat jest on także dyrektorem programowym Festiwalu Piosenki Artystycznej „Poetycka Dolina” w Warszawie. 

         Koncert finałowy 1 Spotkań Piosenki Poetyckiej Śpiewokossy odbędzie się
w sobotę wieczorem na dziedzińcu Dworku im. Zofii Kossak. Będzie on otwarty, bezpłatny dla wszystkich chętnych. W trakcie koncertu młodzież uczestnicząca
w warsztatach zaprezentuje efekt swojej pracy, wykonując piosenki poetyckie. Kulminacją tego wieczoru będzie koncert Jarosława Wasika, prezentującego utwory ze swej najnowszej płyty „Nie dotykaj”.

         Formuła warsztatów umożliwi młodzieży z obszaru LSR podniesienie swoich umiejętności wokalnych poprzez intensywną pracę nad warsztatem, współpracę
z aktywnie działającym w środowisku poezji śpiewanej znawcą. Dzięki jego wskazówkom i informacjom na temat ogólnopolskich imprez tego typu warsztaty staną się impulsem do udziału młodzieży z okolic Skoczowa, Brennej, Chybia, Dębowca, Goleszowa, Hażlacha, Strumienia, Zebrzydowic  w przeglądach piosenki artystycznej. Każdy z uczestników warsztatów otrzyma certyfikat.

         Planowana impreza nawiązuje bezpośrednio do tradycji Dworu Kossaków.
W okresie międzywojennym dwór w Górkach Wielkich był niejako wiejskim, artystycznym salonem, miejscem spotkań  literatów, poetów, malarzy. Odbywali oni dyskusje o literaturze, o sztuce, czytali swoje utwory, a także muzykowali. Do tej tradycji dworu szlacheckiego jako miejsca, w którym kultywuje się sztukę oraz postaci Zofii Kossak jako mecenasa sztuki, nawiązuje projekt 1 Spotkań Piosenki Poetyckiej Śpiewokossy Górkach Wielkich.

Udział w warsztatach jest bezpłatny!

Po stronie uczestnika pozostaje jedynie kwestia dotarcia na miejsce spotkań.

         Istnieje także możliwość zarezerwowania na czas trwania warsztatów we własnym zakresie noclegów w pobliskim schronisku młodzieżowym Koss. Orientacyjny koszt noclegu: pokój 5-8 osobowy 32 zł , pokój 10-14 osobowy – 30 zł za dobę). Informacje na stronie www.kossakschronisko.pl

Bardzo prosimy o wpisy na wstępną listę osób chętnych, zainteresowanych udziałem w tym projekcie. Zapisy prowadzone są pod numerem tel.: 33 858 83 51

W razie pytań – kontakt z animatorem Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków: Regina Mynarska, rmynarska@zofiakossak.pl, tel. 691 22 36 89.