Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2012-03-12 12:03:50)

Kursy dla rolników!


TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza

rolników i ich domowników oraz osoby odchodzące z rybołówstwa, którzy zamierzają w przyszłości podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych
z działalnością rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie województwa śląskiego w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców

do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu

„Przekwalifikowani na sukces”

 W ramach projektu oferujemy 250 godzin szkoleń zawodowych do wyboru:

- FLORYSTA
- KOSMETYCZKA
- TECHNOLOG WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
- KUCHARZ
- KADRY I PŁACE

oraz dodatkowo dla wszystkich:

- poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

oraz szkolenie językowe ANGIELSKI lub NIEMIECKI – 110 godzin

 W ramach szkoleń oferujemy:

- profesjonalną kadrę wykładowców
- bezpłatne materiały szkoleniowe
- zwroty kosztów dojazdów
- catering

Więcej informacji i zapisy:

Urząd Gminy w Dębowcu

ul. katowicka 6
43 - 426 Dębowiec
tel. 33 853 38 81 wew. 18
www.debowiec.ciesazyn.pl
e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl (w temacie "Przekwalifikowani na sukces")

W przypadku zebrania grupy minimum 10 osobowej, kursy odbywać sie będą
w Gminnym Ośrodku Kultury w Łączce.

Zapisy trwają do końca marca