Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2012-05-09 09:05:16)

Matriały archiwalne dla OSP w Gumnach


     Zarząd OSP w Gumnach zwraca się z wielką prośbą do mieszkańców Gminy Dębowiec i okolicznych Sołectw o udostępnienie (wypożyczenie) archiwalnych materiałów dotyczących założenia
i przebiegu lat przedwojennych i powojennych naszego OSP. Zarząd OSP nie posiada żadnych archiwalnych danych z tamtych lat, prawdopodobnie materiały te spłonęły w starym drewnianym domu Pana Krzywiona (pod mostem). W roku 2012 przypada 100 lat od złożenia naszego OSP i pragnęlibyśmy na tej uroczystości przedstawić historię Naszej Jednostki, a w ten sposób uczcić pamięć założycieli i ich następców, którzy kontynuowali tę wspaniałą tradycję.

     Informację o materiałach można przekazać przez GOKSiR w Łaczce lub każdego strażaka OSP Gumna a najlepiej bezpośrednio na podany telefon poniżej.

 

                        Za Zarząd Jan Żarski tel. kontaktowy 602 532 116