Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2013-02-20 11:02:59)

Zawody strzeleckie w Goksir w Gumnach


REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Z BRONI PNEUMATYCZNEJ O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU POWIATOWO - MIEJSKIEGO LOK W CIESZYNIE

ZPM LOK w Cieszynie i Sekcja Strzelecka LKS KORONA w Gumnach serdecznie zapraszają wszystkich uczestników na „otwarte” zawody w dwuboju z broni pneumatycznej, które odbędą na strzelnicy pneumatycznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gumnach.

1. Organizator: ZPM LOK w Cieszynie i LKS „KORONA” w GUMNACH

2. Cel zawodów: Doskonalenie umiejętności strzeleckich i propagowanie sportów obronnych wśród  mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego i młodzieży szkolnej.

3. Termin i miejsce: Zawody odbędą się dnia 22.02.2013 na strzelnicy w Gumnach Zbiórka uczestników o godz. 15.30. Początek zawodów godz. 16.00.

4. Uczestnictwo: W zawodach uczestniczą członkowie LOK, sympatycy strzelectwa sportowego, oraz uczniowie szkół ponad gimnazjalnych. Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmowane będą od godz. 15.30.

 5. Konkurencje:- Karabinek Pneumatyczny Kal. 4,5mm

- Postawa strzelecka stojąc
- Odległość 10 m
- nieograniczona ilość strzałów próbny
- 20 strzałów ocenianych w czasie 20 min razem ze strzałami próbnymi
- Pistolet Pneumatyczny Kal. 4,5mm
-Postawa strzelecka stojąc (z jednej ręki)

-Odległość 10 m
- nieograniczona ilość strzałów próbnych

- 20 strzałów ocenianych w czasie 20 min razem ze strzałami próbnymi

6. Klasyfikacja: -Drużynowo             

-Indywidualna według osiągniętego wyniku

7. Wyróżnienia:      Za 1 miejsce drużynowo Puchar.

                                   Za 1 miejsce indywidualnie Puchar.              

Za miejsca 1-3 indywidualnie kobiety i Mężczyźni medale               

                                   Za miejsca 1-3 kobiety- dyplomy.

                                   Za miejsca 1-6 mężczyźni dyplomy.

8. Bezpieczeństwo: Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas trwania zawodów.

9. Na strzelnicy obowiązuje obuwie sportowe.

10. Postanowienia końcowe:

- wpisowe wynosi 15 zł od uczestnika

- organizator zapewnia broń i amunicję

- można strzelać z własnej broni i własnego śrutu

- osłony wzroku we własnym zakresie (obowiązkowe)

- zawody przeprowadzone zostaną według regulaminu zawodów

- wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane na miejscu przez komisję sędziowską, a jej decyzje będą ostateczne.

Za Zarząd

V-ce Prezes LOK w Cieszynie ds. Obronnych
Jan Żarski  tel. 602 532 116.