Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2013-05-09 12:05:10)

Zawody wędkarskie o "Złotą Płetwę"


Prosimy o zapisy wszystkich zainteresowanych wspólnym wędkowaniem pod nr telefonu: 33 858 83 51. Termin zgłoszenia udziału w zawodach upływa 24 maja 2013r.

Regulamin Zawodów Wędkarskich Lokalnej Grupy Rybackiej

Ogólne warunki

 1.      Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
2.      W zawodach mogą brać udział osoby mieszkające na terenie LSROR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”.
3.      Organizator dopuszcza do zawodów łącznie minimalnie
20 zawodników.

4.      Zawody rozegrane zostaną w kategorii spławikowej.

Sprzęt, przynęty, zanęty

 1.      Zawodnik biorący udział w zawodach korzysta z własnego sprzętu.
2.      Wędka używana w trakcie zawodów powinna posiadać: wędzisko, żyłkę, spławik, obciążenie wyważające spławik, haczyk.
3.      Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką.
4.      Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.
5.      Zawodnik zobowiązany jest posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym.
6.      W czasie zawodów dozwolone jest stosowane przynęt oraz zanęty roślinnych i zwierzęcych.
7.      Zabrania się używania przynęt sztucznych oraz ikry żywych i martwych ryb.
8.      Stosowanie zanęty wędkarskiej wynosi maksymalnie 1 kg na stanowisko.
9.      Każdy z uczestników zobowiązany jest do zabrania ze sobą krzesełka.

Organizacja i przebieg zawodów

 1.      Zawodnicy powinni zgłosić się godzinę przed rozpoczęciem zawodów na łowisku w celu przeprowadzenia losowania i przygotowania sprzętu.
2.      Łowić można tylko i wyłącznie na stanowiskach wyznaczonych przez Organizatora.
3.      O podziale stanowisk decyduje losowanie.
4.      Losowanie stanowisk odbywa się wg kategorii wiekowej.
5.      Czas trwania zawodów to maksymalnie 4 godziny.
6.      Po zakończeniu zawodów zawodnicy pozostają na swoich stanowiskach i oczekują na sędziego, który waży ryby i zapisuje wyniki.
7.      Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
8.      Po zważeniu ryby wypuczane są do wody.
9.      Zwycięzcą zawodów jest zawodnik, który osiągnął największą liczbę punktów złowionych ryb.

Postanowienia końcowe

 1.           W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Organizator.
2.           Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.