Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2014-10-28 13:10:13)

PODZIĘKOWANIA


Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Łączce za udział w naszej skromnej uroczystości 50-lecia KGW, za pozytywną ocenę naszej działalności składa szczere i wspaniałe życzenia oraz serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności na ręce: p. Danucie Kożusznik Prezes Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku Białej, p. Tomaszowi Brannemu Wójtowi Gminy Dębowiec, p. Renacie Michnik V-ce Wójt Gminy Dębowiec, p. Marianowi Matejczykowi Przewodniczącemu Rady Gminy Dębowiec, p. Bronisławowi Brudnemu Radnemu sołectwa Łączka, p. Grażynie i Jerzemu Gluza, wszystkim przedstawicielom sąsiednich Kół Gospodyń Wiejskich, zespołowi  Sikora-Band z Cieszyna oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dębowcu za wszelką pomoc w organizacji naszego jubileuszu.