Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2015-04-23 14:04:43)

Moja gmina w fotografii


Gminny Ośrodek Kultury ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Moja Gmina w fotografii”.

Jeżeli nie wyruszasz z domu bez aparatu fotograficznego, masz na oku jakieś ciekawe zjawisko pogodowe, posiadasz szósty  zmysł fotoreportera albo po prostu lubisz konkursy fotograficzne zgłoś się do GOKSiT!

Zdjęcia przedstawiające ujęcia najciekawszych miejsc naszej gminy należy złożyć  w Gminny Ośrodku Kultury w Łączce lub Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu na zewnętrznym nośniku płycie CD  w terminie do 30 maja 2015 r. (czwartek).

Więcej informacji w regulaminie i  pod numerem tel. 33 858 83 51, 512 298 558

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Moja gmina w fotografii”

Przedmiotem fotografii powinny być miejsca: przyrodnicze, turystyczne, zabytkowe itp.  które znajdują się na terenie Gminy Dębowiec.

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu

Łączka, ul. Widokowa 10
43-426 Dębowiec

Tel.: 33 858 83 51, 512 298 558

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób fotografujących z terenu Gminy Dębowiec

3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie do 3 fotografii.

5. Zdjęcia w formacie JPG o wymiarach min. 3000x2000 pikseli należy złożyć Gminny Ośrodku Kultury w Łączce lub Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu na zewnętrznym nośniku płycie CD.

Godziny otwarcia Ośrodka Kultury w Łączce:
7.30 – 15.30 (pn-śr); 7.30-16.30 (czwartek); oraz 7.30-14.30 (piątek)
Biblioteka Publiczna w Dębowcu:
8.00 – 16.00 (pn i wt); 10.00-18.00 (śr. i pt.); w czwartek nieczynne

6. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

7. Płyta (koperta płyty) powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia.

8. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

9. Zdjęcia należy nadsyłać do 30.05.2015 r.(czwartek). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.06.2015 r.(środa) i ogłoszone zostanie na stronie: www.ck.debowiec.com.pl oraz www.debowiec.cieszyn.pl

10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

11. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

12. Za najlepsze 3 zdjęcia, różnych autorów,  zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

12.  Prace będą opublikowane w witrynie www.ck.debowiec.com.pl oraz www.debowiec.cieszyn.pl

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac.

14. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.