Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2015-05-12 08:05:14)

Zawody Wędkarskie w Dębowcu


Już po raz piąty miłośnicy wspólnego wędkowania spotkali się na stawie przy gospodarstwie agroturystycznym „Radecki Dwór” w Dębowcu, by oddać się swojej pasji jaką jest wędkowanie. Organizatorem kolejnej edycji konkursu była Lokalna Grupa Rybacka „Żabki Kraj” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dębowcu. Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania wędkowaniem wśród lokalnej społeczności. O godzinie 7.30 po uprzednim wylosowaniu stanowisk 23 zawodników stanęło do rywalizacji. Na przebiegiem zawodów czuwał sędzia Pan Jan Raszka z Cieszyna. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych i tak w kategorii dzieci i młodzież do lat 18:

Miejsce I – Jakub Kubicius - ilość zdobytych punktów 3970

Miejsce II - Roman Malik : 160

Miejsce III – Patryk Wójtowicz : 150Wśród mężczyzn najlepszymi łowcami okazali się:

Miejsce I – Mirosław Sudo - ilość zdobytych punktów 6090

Miejsce II - Romuald Hałgas : 2440

Miejsce III – Patryk Trzebuniak : 780

Najcięższa ryba - karp o wadze 1480 gram należała do Pana Romualda Hałgasa.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary i nagrody z rąk Wójta Gminy Dębowiec Tomasza Brannego oraz człona zarządu LGR „Żabi Kraj” Stanisława Gabzdyla. Gminny Ośrodek Kultury pragnie podziękować Lokalnej Grupie Rybackiej „Żabi Kraj” za wniesiony wkład w organizację tego wspaniałego przedsięwzięcia oraz Panu Tomaszowi Brannemu za udostępnienie stawu na czas trwania zawodów. Serdecznie dziękujemy Panu Janowi Raszka za profesjonalna obsługę sędziowską zawodów, Panu Remigiuszowi Jankowskiemu za prowadzenie imprezy oraz wszystkim zawodnikom i kibicom.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!