Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2016-12-05 12:12:41)

Konkurs na najładniej oświetloną posesję


Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki ogłasza konkurs na najładniej oświetloną posesję w Gminie Dębowiec.  

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Dębowiec, którzy w sposób szczególny upiększą swoją posesję z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Zgłoszenia należy zgłaszać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, adres: ul. Widokowa 10, 43-426 Łączka lub listownie na podany wcześniej adres do dnia
22.12.2016 r.

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych.  
Ocenie ulegać będą głównie pomysłowość i oryginalność dekoracji a także wrażenie estetyczne.

Dla najlepszych są przewidziane nagrody.

Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu.

Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Dębowiec: http://debowiec.cieszyn.pl/konkurs-na-najladniej-oswietlona-posesje.html
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem konkursu.

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu.