Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2017-07-10 13:07:52)

Otwarty Plener Artystyczny SKOCZÓW JAK MALOWANY


Otwarty Plener Artystyczny SKOCZÓW JAK MALOWANY Skoczów 2017
WYDARZENIE WPISANE W OBCHODY JUBILEUSZU 750-LECIA SKOCZOWA
05 - 12.08.2017

Organizator:
Miejskie Centrum Kultury „Integrator”

Termin:
05 – 12 sierpnia 2017 r.

Miejsce pleneru:
starówka skoczowska

Zakwaterowanie w czasie Pleneru:
Gościniec „Karet”, ul. Ustrońska 10
www.karet.skoczow.pl

1.      CEL PLENERU:
- wypromowanie Skoczowa jako małego miasteczka z historyczną zabudową
i klimatem,
- nawiązanie do podobnych inicjatyw realizowanych  w Skoczowie w przeszłości,
a związanych z postacią skoczowskiego plastyka Edwarda Biszorskiego,
- artystyczne upamiętnienie wyglądu Skoczowa w roku 2017 – jubileuszowym roku w którym obchodzone jest jego 750-lecie.

2.      WARUNKI UCZESTNICTWA:

-  udział w Plenerze należy zgłosić przez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, cv
oraz reprodukcji 5 prac (foto, jpg.) w terminie do 14 lipca 2017 r. na adres promocjamck@gmail.com,

- komisja powołana przez Organizatora wyłoni w terminie do 18 lipca 2017 r. uczestników Pleneru i powiadomi ich mailowo o tym fakcie, przesyłając zaproszenia na Plener (każde zaproszenie jest ważne dla jednej osoby),

- uczestnik po otrzymaniu zaproszenia wpłaca 50 zł na konto Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” /środki zostaną przeznaczone na zakup ram do oprawy obrazów/:
nr konta: 70 8126 0007 0008 1285 2000 0010, dopisek: „Plener 2017”
oraz przesyła potwierdzenie wpłaty na adres mailowy: promocjamck@gmail.com,

- przesłanie karty zgłoszenia oraz potwierdzenia wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją warunków zapewnianych przez Organizatora (łącznie z noclegiem w Gościńcu „Karet”),

- w razie rezygnacji z udziału w plenerze prosimy o jak najszybsze powiadomienie
o tym fakcie Organizatora,

- każdy uczestnik Pleneru przekazuje bezpłatnie na własność organizatora dwie prace wykonane techniką dowolną (akwarela, rysunek, grafika, pastel, akryl, olej) na plenerze wraz z prawami autorskimi,

- tematyka prac: skoczowska starówka,

- rozmiar prac: wymiar z paspartou 50 x 40 cm (akwarele, pastel), obrazy olejne, akrylowe:
50 x 40 cm,

- Organizator zastrzega sobie prawo reprodukcji prac w wydawnictwach, prasie i innych materiałach promocyjnych wydawanych przez Organizatora oraz Urząd Miejski w Skoczowie,

- Organizator zapewnia uczestnikom Pleneru bezpłatne zakwaterowanie i całodniowe wyżywienie (śniadanie i obiadokolację oraz pobyt w pokojach jedno lub dwu osobowych),

- koszty dojazdu i ubezpieczenia w czasie pleneru uczestnicy pokrywają we własnym zakresie (Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki lub uszczerbki na zdrowiu w czasie Pleneru),

- Organizator nie zapewnia żadnych materiałów malarskich,

- Organizator zobowiązuje się do zorganizowania wystawy poplenerowej w skoczowskiej Galerii ARTadres (Rynek 18), która będzie miała miejsce we wrześniu i październiku 2017 r.

- wszelkich informacji dotyczących pleneru udziela Monika Wójcik pod numerem telefonu 33 479 10 40, wew. 601.

Spotkanie organizacyjne uczestników Pleneru będzie miało miejsce 5 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie (ul. Mickiewicza 9, I piętro) o godz. 18.00.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO ARTYSTYCZNEGO ŚWIĘTOWANIA 
750-LECIA SKOCZOWA!

Karta zgłszeniowa do pobrania na stronie: http://www.skoczow.pl/page/88,aktualnosci.html?id=977