Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2018-04-06 13:04:55)

Zapraszamy na rodzinny rajd rowerowy !


Gminny ośrodek kultury serdecznie zaprasza na rodzinny rajd rowerowy. 
W sobotę 14 kwietnia 2018 r.  (sobota) o godz. 10-tej na parkingu przy budynku gminnego ośrodka kultury w Łączce  spotykają się wszyscy chętni chcący spędzić miłe chwile w towarzystwie rowerzystów amatorów.

Nasza trasa liczy około 16 kilometrów w jedną stronę i prowadzi nas do Ustronia.

W razie deszczu rajd zostanie przesunięty na inny dogodny termin.

Dzieci w wieku szkolnym, nie mające „karty rowerowej” biorą udział w rajdzie tylko z dorosłymi opiekunami.
Dzieci mające „kartę rowerową” mogą brać udział w rajdzie bez opiekunów jednak, za pisemną zgodą rodziców.
Osoby mające już kamizelki odblaskowe proszone są o ich założenie.
Prosimy zabrać peleryny lub inną odzież przeciwdeszczową.
Rajd jest ubezpieczony, jednak prosi się o pełną rozwagę i odpowiedzialność.

Zgłoszenia proszę kierować na nr tel. 512 298 558, 33 858 83 51 do dnia 12 kwietnia 2018 r. (czwartek)

Zapraszamy do udziału !

 

Regulamin rajdu :

REGULAMIN RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, ul. Widokowa 10, Łączka, 43-426 Dębowiec.
2. Cel rajdu: Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku. Inspirowanie zdrowych metod spędzania wolnego czasu.
3. Termin: 14 kwiecień 2018 r. (sobota). W razie złej pogody rajd może zostać przesunięty na inny termin.
4. Trasa i przebieg rajdu:
- trasa rajdu w obie strony ok. 30 km: Łączka – Cisownica – Łączka - start rajdu: godzina 10.00 – budynek gminnego ośrodka kultury w Łączce - koniec rajdu: ok. godziny 16.00 - budynek gminnego ośrodka kultury w Łączce
5. Warunki uczestnictwa:
- Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. - Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. - Zaleca się używanie kamizelek odblaskowych. - Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. - Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
6. Zasady zachowania uczestników rajdu: - Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem. - Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m.
- Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku. - Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. - Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje będą organizowane poza jezdnią, na parkingu, łące. - Przed wyruszeniem kierownik rajdu omówi trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
7. Na trasie zabrania się: - Spożywania alkoholu i innych środków odurzających, - Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
- Niszczenia przyrody,
- Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
- Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.
8. Odpowiedzialność organizatora:
- Rodzinny Rajd Rowerowy jest ubezpieczony
- Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w
czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
- Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków
pogodowych na trasie.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za
szkody wyrządzone przez uczestników.
- Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
9. Postanowienia końcowe:
- Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach
promocyjnych organizatora.
- Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją
niniejszego Regulaminu.
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych
decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia
uczestnika od jego przestrzegania.