Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2018-05-21 13:05:52)

Zapraszamy do Hażlacha na imprezę pn. „Ryby, miody


Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” realizuje operację polegająca na organizacji imprezy kulturalnej promującej lokalne produkty pn. „Ryby, miody, wina – tak piękna jest Cieszyńska Kraina”. Operacja jest współfinansowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.