Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2018-11-15 08:11:18)

Obchody Odzyskania Niepodległości w Dębowcu


W tym roku mija 100 lat, od momentu kiedy Polska wróciła na mapę Europy. Święto Niepodległości 2018 jest więc wyjątkowe. W całym kraju świętowano odzyskanie Niepodległości, Gmina Dębowiec również włączyła się w te obchody.
W sobotę 10 listopada w Szkole Podstawowej im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Dębowcu uroczystym apelem rozpoczęto świętowanie 100 rocznicy odzyskania Niepodległości. Zebranych przywitała dyrektor szkoły p. Katarzyna Rymar, słowa do zebranych skierował również Wójt Gminy Dębowiec – Tomasz Branny, który podkreślił jak trudna była walka, aby państwo polskie mogło się znów pojawić na mapie politycznej Europy:

„…Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli politycznej. Mimo trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo stłumionych powstań narodowych, represji politycznych, zsyłek na Syberię, nasilającej się polityki rusyfikacji i germanizacji na przełomie XIX i XX wieku, Polacy nie porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległości. Na różne sposoby polskie elity starały się zaszczepić wśród chłopów i robotników polską świadomość narodową, rozwijając różnorodne formy samokształcenia i starając się bronić języka polskiego w szkolnictwie. Walka o język polski toczyła się przez cały okres zaborów. Była to najdłuższa wojna w historii Polski.  Polacy zrozumieli, że jeśli przegrają tę wojnę, już nic im nie pomoże, naród przestanie istnieć, a imię Polski zostanie – jak chcieli tego zaborcy– wymazane na zawsze z mapy Europy…”

W programie artystycznym wstąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej prezentując pieśni i wiersze patriotyczne, a także montaż słowno-muzyczny przygotowany z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości.

Po uroczystej akademii włodarze gminy, przedstawiciele Szkoły Podstawowej oraz jednostek kulturalnych  przy dźwiękach hymnu Cichociemnych złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym pierwszy zrzut Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. W  dalszej części uroczystości nastąpiło symboliczne zasadzenie drzewa – dębu, nieodzownego elementu charakteryzującego naszą gminę. Następnie przyszła pora na koncert zespołu „Lunatyp”. Słuchając patriotycznych utworów mieszkańcy, a także turyści mogli delektować się pysznościami przygotowanymi przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Dębowcu.

W trakcie trwania uroczystości dzieci i dorośli mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach symboli narodowych, które przeprowadzili pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu. Równolegle odbywały się zajęcia z robotyki lego oraz tor przeszkód.

Serdeczne podziękowania kierujemy do p. Krzysztofa Neściora z Muzeum IV Pułku Strzelców Podhalańskich z Cieszyna za przygotowanie wystawy pt. „Mundury Niepodległosci”, a także do p. Stanisława Głowackiego, który przeprowadził szkolenie dzieci z pierwszej pomocy.  Dziękujemy również wszystkim przybyłym za wspólne świętowanie.