Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2018-11-22 10:11:41)

Pogodejmy po naszymu - konkurs gwarowy


Zapraszamy do udziału w konkursie gwarowym!

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu  zaprasza wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Dębowiec do udziału w Gminnym Konkursie Gwarowym - „Pogodejmy po naszymu”. 

Konkurs odbędzie się 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) w budynku gminnego ośrodka kultury w Łączce, ul. Widokowa 10.

Naszym celem jest przybliżenie najmłodszym mieszkańcom ziemi cieszyńskiej piękna naszego języka i ocalenie od zapomnienia wartości tkwiących w kulturowym  i społecznym otoczeniu uczniów.

Uczestników prosimy o przygotowanie jednego utworu napisanego gwarą cieszyńską.
Uczestnik konkursu powinien wystąpić w pełnym stroju cieszyńskim, gdyż jego brak jest równoznaczny z dyskwalifikacją.

Zapisy przyjmujemy do dnia 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) pod numerami telefonów 512 298 558,

33 858 83 51.

Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe!

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin :

Regulamin

Gminnego Konkursu Gwarowego „Pogodejmy po naszymu”

10 grudzień 2018 r.

 ORGANIZATORZY: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, ul. Widokowa 10, Łączka, 43-426 Dębowiec

 

ZAŁOŻENIA I CELE KONKURSU:

  * popularyzacja literatury Śląska Cieszyńskiego,

  * zainteresowanie sztuką recytacji, a tym samym pielęgnowanie ojczystego języka oraz gwary cieszyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o kulturę i estetykę tzw. „żywego słowa”,

  * inspirowanie do twórczych poszukiwań indywidualnych sposobów artystycznej wypowiedzi;Uczestnicy prezentować się będą w konkursie gwarowym   

w 2 kategoriach wiekowych:

  1. uczniowie klas 5 i 6 szkoły podstawowej,

  2. uczniowie klasy 7 i 8 szkoły podstawowej i gimnazjum, W konkursie gwarowym uczestnicy muszą zaprezentować 1 wiersz lub  fragment gawędy autorów związanych ze Śląskiem Cieszyńskim – wystąpienie nie może trwać dłużej niż 10 minut.

 

REPERTUAR

Wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej lub  utwory z tekstem własnym.

 

KRYTERIA OCENY

Organizatorzy powołają Jury Turnieju, które oceni:

dobór repertuaru ( wartości artystyczne utworów oraz ich dobór, który powinien być zgodny z   

  wiekiem wykonawcy i nie powinien przekraczać jego możliwości odtwórczych)

dykcję,

interpretację,

- strój Śląska Cieszyńskiego,

ogólny wyraz artystyczny;

 

NAGRODY

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w turnieju.

Laureaci turnieju otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.  

 

ZASADY ORGANIZACYJNE

* Koszty podróży uczestników, pokrywają instytucje delegujące lub sami wykonawcy.

* Uczestnicy Turnieju otrzymają bezpłatny poczęstunek w dniu występu.

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności występujących.

* Zgłoszenie się do udziału w Turnieju jest równoznaczne ze zobowiązaniem się uczestnika do     

   przestrzegania niniejszego regulaminu, podporządkowania decyzjom organizatorów i Jury.

* W sprawach nie ujętych regulaminem decydują organizatorzy.

 Konkurs odbędzie się  w sali konferencyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, ul. Widokowa, Łączka, 43-426 Dębowiec