Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Stowarzyszenia

a A A+

Stowarzyszenia Organizacji Społecznych „Inicjatywa” w Ogrodzonej

Ogrodzona 32
43 – 426 Dębowiec
Tel. kom.: 609 663 276 (Mirosław Gajdacz – prezes)

 W 2007 roku we wsi Ogrodzona zawiązało się stowarzyszenie. Pomysł ten narodził się w głowie radnego Rady Sołeckiej Mirosława Gajdacza. Jak się później okazało, nie był to pomysł nowy, bo już wcześniej z takim zamiarem nosiły się władze Kółka Rolniczego. Po wielu rozmowach i konsultacjach z pozostałymi radnymi Rady Sołeckiej, Sołtysem i radnymi Rady Gminnej wsi Ogrodzona postanowiono zwołać zebranie wiejskie i zadecydować o powołaniu stowarzyszenia. Na zebranie w dniu 10 maja 2007 roku przybyło 33 mieszkańców wsi i wszyscy jednogłośnie zagłosowali za zawiązaniem stowarzyszenia. W tym dniu od razu powołano władze i ustalono nazwę stowarzyszenia. Później nastała długa i żmudna droga rejestracji stowarzyszenia.

Głównym powodem powołania stowarzyszenia był zamysł konsolidacji czy też integracji wszystkich działających we wsi organizacji, takich jak Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Klub Sportowy i Sołtys wraz z Radą Sołecką. W tym celu do władz Stowarzyszenia powołano po kilka osób z każdej organizacji i tak powstało Stowarzyszenie Organizacji Społecznych INICJATYWA w Ogrodzonej.

 

Centrum Kształcenia na Odległość

Ogrodzona 32
43 – 426 Dębowiec
Tel.: 33 856 27 21
e-mail: cko@ogrodzona.cieszyn.pl
Strona www: www.cko.ogrodzona.cieszyn.pl