Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Ważne adresy i linki

a A A+

Urząd Gminy Dębowiec

ul. Katowicka 6
43 - 426 Dębowiec
tel.: 33 853 38 81
tel./fax: 33 856 22 83

email: debowiec@debowiec.cieszyn.pl

www.debowiec.cieszyn.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu

ul. Katowicka 3

43 - 426 Dębowiec
tel.: 33 856 22 42

e-mail: gops@debowiec.cieszyn.pl


Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu

ul. Szkolna 3

43 - 426 Dębowiec
tel.: 033 856 23 45

e-mail: gbpdebowiec@op.pl
www.biblioteka.debowiec.com.plGminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu Filia w Ogrodzonej


Ogrodzona 48

43 - 426 Dębowiec

 


GALERIA RZEŹB I OBRAZÓW

Galeria Andrzeja Klimowskiego

43-426 Dębowiec 

Łączka, ul. Widokowa 17
tel.: 661 387 473

email: andrzejklimowski@wp.pl
www.andrzejklimowski.pl.tl/


Apteka "Arnika"

ul. Katowicka 3/3
43- 426 Dębowiec
tel.: 033 856 22 36


Ambulatorium Pogotowia Ratunkowego w Skoczowie


ul. Krzywa 4
tel.: 033 8581990 lub 999

Punkt Apteczny

Ogrodzona 99
43 - 426 Dębowiec
tel.: 033 856 21 71

OSP w Dębowcu

ul. Szkolna 71
43 - 426 Dębowiec
tel.: 033 858 83 92

 


Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Dębowcu

ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec
tel./fax. 033 853 38 81

e-mail: gzosp@debowiec.cieszyn.pl
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu

Łączka
ul. Widokowa 10
43 - 426 Dębowiec
tel.: 33 858 83 51
tel. kom.:512 298 558

e-mail: gok@debowiec.cieszyn.pl
www.ck.debowiec.com.pl


Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Gumna 134
43 - 426 Dębowiec
tel. kom.:512  298 558


Punkt Informacji Turystycznej

Dębowiec, ul Katowicka 6
43 – 426 Dębowiec
Tel.: 33 853 38 81

e-mail: infodebowiec@gmail.com

Stowarzyszenie Miłośników Kultury „ Dębowczanie”

ul. Szkolna 3
43-426 Dębowiec
tel. 033 856 23 45

e-mail: gbpdebowiec@op.pl

 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębowiec

Powiat Cieszyński

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej " Olza"