Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Partnerzy

a A A+
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj"

ul. Mickiewicza 9
43 - 430 Skoczów
Tel./Fax: 33 487 49 55
Tel. kom.: 797 410 135
e-mail: biuro@zabikraj.pl
Strona internetowa: www.zabikraj.pl

Powołanie Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj” było naturalną konsekwencją wieloletniej aktywności środowisk lokalnych,
w szczególności rybackich zamieszkujących obszar nazywany
od dawien dawna Żabim Krajem. Na tym wyjątkowo bogatym
w tradycje rybackie obszarze związek ludności z gospodarką stawową sięga wielu wieków. Wraz z nadejściem...(czytaj więcej)Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"

ul. Mickiewicza 9
43 - 430 Skoczów
Tel./Fax: 33 487 49 42
e-mail: biuro@cieszynskakraina.pl
Strona internetowa: www.cieszynskakraina.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” powstało z inicjatywy przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, którzy na przełomie 2007/2008 r. zorganizowali pierwsze spotkania informacyjne dla przedstawicieli społeczności lokalnych, poświęcone utworzeniu partnerstwa na obszarze gmin wiejskich powiatu cieszyńskiego. Na spotkaniach tych...(czytaj więcej)


Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"

Rynek 18
43 - 400 Cieszyn
Tel.: 33 85 78 720
Fax.: 33 85 78 721
e-mail: biuro@olza.pl
Strona internetowa: www.olza.pl

Bezpośrednim impulsem działania na rzecz utworzenia Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza' w Cieszynie stała się decyzja zainteresowanych samorządów o dążeniu do powstania Euroregionu Śląsk Cieszyński... (czytaj więcej)