Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Klimat

a A A+

     Klimat Gminy Dębowiec zaliczany jest do podkarpackiej dzielnicy klimatycznej. Średnie roczne temperatury powietrza wahają się w granicach od +7,7°C do +8°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec wtedy to temperatury wahają się od +17,5°C do +17,8°C, a najniższe występują z reguły w styczniu od -2,6°C do -2,5°C. Lato termiczne, czyli okres ze średnią dobową temperatura powyżej 15°C trwa około 80-90 dni. W okresie zimowym na obszarze gminy temperatury poniżej 0°C występują od 60 do 100 dni, natomiast okres bezprzymrozkowy wynosi 150-180 dni. Duże urzeźbienie terenu i różna ekspozycja stoków powoduje częste inwersje temperatury i mgieł. Roczna suma opadów waha się na terenie gminy od 830-910 mm  z maksimum w okresie V-VII (ok 40% rocznej sumy opadów).