Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2011-09-21 10:09:18)

KONKURS PLASTYCZNYZachęcamy wszystkie dzieci z uzdolnieniami plastycznymi z klas III i IV do udziału
w konkursie. Technika wykonania pracy dowolna.
Prace prosimy składać w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Łączce w terminie do 10.10.2011.
Więcej informacji pod numerem tel. 33 858 83 51, 512 298 558

Regulamin konkursu plastycznego

„Mój podwodny świat”

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Mój podwodny świat” jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” z siedzibą w Skoczowie, ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów.
2. Celem Konkursu jest promowanie LGR „Żabi Kraj” oraz zainteresowanie tematyką rybactwa dzieci i młodzieży.
3. Tematyka prac musi nawiązywać do rybactwa.
4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych z klas III - IV ( szkoła podstawowa) działających na terenie Gminy Dębowiec.
5. Prace mogą być wykonane techniką dowolną (rysunkową, malarską na formacie A4 lub A3.)
6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie i samodzielnie.
7. Praca musi być podpisana na odwrocie: imieniem i nazwiskiem uczestnika, datą urodzenia oraz kontaktowym numerem telefonu rodzica bądź prawnego opiekuna.
8. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie wraz z podpisaną pracą i wypełnioną kartą zgłoszenia udziału, podpisane przez rodzica bądź prawnego opiekuna uczestnika Konkursu. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału Organizatorowi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
9. Prace należy dostarczyć do dnia 10 października 2011r. do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki, Łączka 71, 43-426 Dębowiec, tel. 33 858 83 51, 512 298 558
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas imprezy „Na ludową nutę” organizowaną w Gminnym Ośrodku Kultury w Łączce dnia 15.10.2011 o godz.18.00 oraz zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki dni 17.10.2011 r.
11. Wręczenie nagród oraz wystawa prac odbędzie się w 15.10.2011r.
12. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.