Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2011-10-20 13:10:41)

Konkurs Fotograficzny


Gminny Ośrodek Kultury ogłasza konkurs fotograficzny

pt. „Jesienne refleksy w Gminie Dębowiec”.

Jeżeli nie wyruszasz z domu bez aparatu fotograficznego, masz na oku jakieś ciekawe zjawisko pogodowe, posiadasz szósty  zmysł fotoreportera albo po prostu lubisz konkursy zgłoś się do GOKSiT!

Zdjęcia o charakterze jesiennym należy przesłać na adres gok@debowiec.cieszyn.pl w terminie do 14 listopada (poniedziałek) 2011r.

Więcej informacji w regulaminie i  pod numerem tel. 33 858 83 51, 512 298 558

 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Jesienne refleksy w Gminie Dębowiec”

Przedmiotem fotografii powinna być jesień w Gminie Dębowiec.

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu

Łączka 71
43-426 Dębowiec

33 858 83 51, 512 298 558

 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób fotografujących z terenu Gminy Dębowiec

3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie do 3 fotografii.

5. Zdjęcia w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres gok@debowiec.cieszyn.pl w formie załączników do listu elektronicznego. Można je również osobiście złożyć na zewnętrznym nośniku pamięci USB w GOKSiT codziennie w dni robocze w godzinach od 7.30 – 15.30

6. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

7. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia.

8. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

9. Zdjęcia należy nadsyłać do 14.11.2011 r.(poniedziałek) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16.11.2011 r.(środa) i ogłoszone zostanie na stronie : www.ck.debowiec.com.pl 

10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

11. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

12. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.ck.debowiec.com.pl 

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac

14. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.