Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2013-01-29 15:01:43)

„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE"


Ogłoszenie XI Ogólnokrajowego Konkursu dla rolników

„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”

pod honorowym patronatem

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie organizują:

OGÓLNOKRAJOWY KONKURS „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstw rolnych.

Warunki Konkursu:

Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, które wypełnią formularz zgłoszeniowy i przekażą go w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2013 roku do najbliższej Placówki Terenowej lub OR KRUS. Szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie dostępne są we wszystkich placówkach KRUS oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów.

 

W zgłoszonych do Konkursu gospodarstwach oceniane będą elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, między innymi:

 

  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia,
  • stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.

Dla laureatów Konkursu przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia.

Regulamin Konkursu możliwy jest do wglądu w siedzibie OR KRUS w Częstochowie ul. Korczaka 5, pokój 24, 25  tel. 34 3653292 oraz we wszystkich Placówkach Terenowych KRUS, jak również na stronie www.krus.gov.pl