Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2014-11-20 14:11:33)

Laury Cieszynianki 2014


Obchodzone 11 listopada Święto Niepodległości to szczególny dzień dla każdego Polaka, a także wyjątkowy dzień dla laureatów Srebrnej Cieszynianki, którzy zostali uhonorowani tym zaszczytnym wyróżnieniem. Ta nagroda jest nietuzinkowa, jak kwiat kwitnącej wiosną cieszynianki, który ją symbolizuje.

Wręczenia tej zaszczytnej nagrody odbywa się podczas uroczystej Sesji Rady Samorządów Ziemi Cieszyńskiej w cieszyńskim Teatrze im. A. Mickiewicza. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie, jakie może przyznać powiat. Zaproszonych gości powitał Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk. 

W słowach kierowanych do zacnych gości powiedział "Dzisiaj patrzymy na ludzi, którzy wyznaczają nowe standardy i kierunki, którzy pokazują nam, jak możemy współcześnie żyć, dawać przykład, cieszyć się naszą pasją i pracą i zarażać tą pasją innych. Są to laureaci Lauru Cieszynianek".

Srebrna Cieszynianka to laur dla wyjątkowych mieszkańców naszego regionu. Od osiemnastu lat wręczana jest za zaangażowanym w prace społeczne, rozwój i promocję naszego regionu. Są wśród wyróżnionych przedstawiciele różnych środowisk wykazujący się osiągnięciami w działalności kulturowej, samorządowej czy społecznej. Szerzący tradycje kulturowe, a ich dokonania można uznać za godne naśladowania i stanowią trwały fundament na którym powinny się wzorować kolejne pokolenia.

Pierwszą nagrodę wręczono w 1997 roku. Do chwili obecnej Srebrną Cieszynianką uhonorowano 243 osoby. Statuetkę Honorowej Złotej Cieszynianki otrzymało 15 osób. Przyznawana jest z inicjatywy Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej.

Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymało trzynastu laureatów naszych gmin


Z Gminy Dębowiec wyróżniony ta prestiżowa nagrodą został pan Jan Wojna z Simoradza.

Jan Wojnar kojarzony jest w Gminie Dębowiec jako aktywny człowiek działający w różnych organizacjach społecznych. Do najważniejszych należy zaliczyć Ludowy Klub Sportowy w Simoradzu, oraz Ochotniczą Straż Pożarną. Przygodę z działalnością społeczną rozpoczął w 1959r. jako przewodniczący Związku Młodzieży Wiejskiej w Simoradzu. Członkowie koła skupiali swoją działalność w zespołach: teatralnym i turystycznym. Działalność w ZMW coraz bardziej zazębiała się z działalnością w OSP w Simoradzu. Druh Wojnar w 1963r. został naczelnikiem OSP. Prowadził z wielkim zaangażowaniem szkolenia i ćwiczenia sekcji bojowej oraz drużyn młodzieżowych. W prężnej działalności strażaków coraz bardziej przeszkadzała ciasna remiza. Dzięki staraniom Jana Wojnara w 1972 r. rozpoczęto budowę strażnicy. Budynek został powiększony o garaż, zaplecze kuchenne i sanitarne. W roku 1973 na wniosek Komendanta Powiatowego w Cieszynie został mianowany Gminnym Komendantem Straży Pożarnej w Dębowcu. Funkcję Komendanta Gminnego pełnił przez 34 lata do 2007r.

W 1966r z inicjatywy członków straży powołano do życia Ludowy Zespół Sportowy w Simoradzu. Grupa 15 osób podpisała deklarację, wybrała zarząd, a wiceprzewodniczącym został Jan Wojnar. Pozyskano teren pod boisko do piłki nożnej. W 1977r. władze LZS zostały zmuszone do zmiany lokalizacji boiska. W tym czasie zrodził się pomysł budowy nowoczesnego pawilonu sportowego. Dzięki staraniom władz klubu przyjęto LZS Simoradz do Centralnego Planu Budowy Obiektów Sportowych. Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu marzenia o dużym obiekcie sportowym zaczęły nabierać realnych kształtów. Jan Wojnar stanął na czele Społecznego Komitetu Budowy Boiska i Pawilonu Sportowego w Simoradzu. W 1978r. rozpoczęto przebudowę boiska oraz budowę pawilonu sportowego. Nie była to zwyczajna budowa - większość prac wykonano w popularnym, w tamtych czasach, czynie społecznym. Sam Pan Wojnar przepracował blisko 2000 godzin nie licząc czasu na prowadzenie dokumentacji i uzgodnień z władzami ówczesnej administracji. Budowa trwała 8 lat. W 1985r. udało się dokonać otwarcia obiektu.

Był prezesem klubu w latach 1982- 1992, członkiem Prezydium Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS oraz wiceprzewodniczącym Rady Rejonowej LZS w Cieszynie. Praca społeczna to dla Jana Wojnara życiowa pasja. Do dnia dzisiejszego bierze udział we wszystkich ważnych wydarzeniach w swojej miejscowości w Simoradzu.

Za wieloletnią działalność społeczną otrzymał odznaczenia:

- Srebrny Krzyż Zasługi

- Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa

- Srebrną i Złotą Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej

- Odznakę Zasłużony Działacz LZS

- Brązowa Złota Odznaka LZS

- Odznaka Za Zasługi Dla Polskiego Związku Skibobowego

- Srebrna Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

  • Medal im. Klemensa Matusiaka Za Zasługi Dla Pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego

ZOBACZ FILM Z LAURÓW CIESZYNIANKI 2014

źródło:

Gwiazdka Cieszyńska, UG, www.OX.pl