Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2016-05-16 11:05:00)

Przegląd Talentów


PRZEGLĄD MUZYCZNYCH TALENTÓW GMINY DĘBOWIEC

Szukamy talentów muzycznych wśród mieszkańców naszej gminy.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu ogłasza rozpoczęcie zapisów do Przeglądu Muzycznych Talentów Gminy Dębowiec, którego celem jest utworzenie „Akademii Talentów naszej gminy”. Przegląd odbędzie się 16 czerwca (czwartek) w siedzibie Ośrodka o godz. 13.00

            Dzięki temu przedsięwzięciu chcemy poznać możliwości, pasje, ukryte talenty i zdolności mieszkańców naszej gminy. Poprzez popularyzację działań artystycznych chcemy   zachęcić wszystkich, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności w zakresie

 • Muzyki (Śpiew, Gra na instrumentach oraz Śpiew + Gra na instrumentach)

 Nagroda główna:

- miejsce I - bon o wartości 400 zł

- miejsce II - bon o wartości 250 zł

- miejsce III - bon o wartości 150 zł


Zgłoszenia przyjmujemy do 10 czerwca 2016r.

Regulamin oraz karta zagłoszeniowa dostepna na stronie www.debowiec.cieszyn.pl lub www.ck.debowiec.com.pl

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu

Wiejec informacji można uzyskać pod numerem tel. 33 858 83 51, 512 298 558

*organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

 Regulamin:

 

 1. Organizatorem Przeglądu Talentów Gminy Dębowiec jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu, Łączka, ul. Widokowa 10 gok@debowiec.cieszyn.pl, tel. 33 858 83 51, 512 298 558
 2. Przegląd Talentów Gminy Dębowiec odbędą się w dniu 16 czerwca 2016, o godzinie 13.00 w siedzibie GOKSiT – Łączka.

 3. Przegląd odbywa się w następujących kategoriach:

 

 • Kategoria Muzyczna : (Śpiew, Gra na instrumentach oraz Śpiew + Gra na instrumentach).

 1. Do Przeglądu zgłosić się może każdy mieszkaniec z terenu gminy Dębowiec lub zorganizowana grupa niezależnie od wieku również z terenu naszej gminy.

 2. Przegląd ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą soliści, wokaliści oraz zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne oraz instrumentalne.

 3. Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut.

 4. Rodzaj prezentowanego programu oraz czas trwania należy przedstawić organizatorom konkursu do dnia 10.06.2016 w formie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony Urzędu Gminy) lub telefonicznie pod numerami telefonów 33 858 83 51 i 512298558.

 5. Dopuszcza się możliwość zmiany repertuaru. Należy tego dokonać dwa dni przed terminem konkursu finałowego poprzez zgłoszenie organizatorowi na nowej karcie zgłoszenia.

 6. Uczestnicy Przeglądu we własnym zakresie zabezpieczają instrumenty i podkłady muzyczne oraz inne elementy niezbędne do wykorzystania w przedstawianym programie. Organizator zapewnia nagłośnienie.

 7. Przegląd ma formułę konkursową. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 22 czerwca na stronach internetowych GOKSiT oraz Urzędu Gminy, a także w najbliższym numerze Dębowieści.

 8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./

 9. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych  wyrażają rodzice (patrz karta zgłoszeniowa). 

 10. Udział w konkursie oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

 12. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 13. Kryteria oceny uczestników Przeglądu:

Jury przeglądu wyłoni na podstawie punktacji łącznie trzy najlepsze programy z wszystkich kategorii, których wykonawcy otrzymają nagrody. Wszyscy uczestnicy castingu otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne nagrody za uczestnictwo. Jury dokonuje oceny według następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru /wartości artystyczne utworów, oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika,

 • umuzykalnienie,

 • ogólne wrażenie artystyczne (zastosowanie ciekawych i zróżnicowanych gatunków muzycznych, interesująca aranżacja i oryginalny akompaniament),

 • naturalna i przekonywująca interpretacja,

 • innowacyjność i pomysłowość programu,

 • umiejętność autoprezentacji.