Centrum Kultury Gminy Dębowiec

Aktualności

a A A+
(2010-06-01 10:08:32)

„MIŁOŚĆ NIE JEDNO MA IMIĘ”
Koncert poświęcony był matkom, które właśnie tego dnia obchodziły swoje święto. Osoby, które obecne były w kościele, mogły usłyszeć wiersze i piosenki w wykonaniu dzieci i dorosłych z terenu Gminy Dębowiec. Wśród nich były: Dębowieckie Szkraby, Schola „Gloria” działająca przy parafii św. Małgorzaty w Dębowcu. Oba zespoły prowadzone są przez Panią Joannę Czendlik. Wystąpiły także dzieci ze szkół podstawowych: Dębowca, Iskrzyczyna i Simoradza.
Wiersze traktujące o matkach zaprezentowali również radni Gminy Dębowiec Pani Wiesława Jałowiczor – Żbel, Zofia Legierska oraz Pan Bronisław Brudny. Wzruszające okazały się wystąpienia Pań Barbary Branny, Katarzyny Wojtyczko i Barbary Szendzielarz, które odtworzyły zebranym przepiękne historie o stworzeniu matek.
Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem wszystkich osób zaangażowanych w organizację koncertu, występującym, rodzicom i gościom.

Danuta Jankowska